Правни въпроси

1. Лични данни и тяхната защита

Чл.29. (1) Ей Ем Тийм ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
(2) THESOCKS.BG гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
(3) Ей Ем Тийм ООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на THESOCKS.BG, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.
Чл.30 (1) С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Ей Ем Тийм ООД на посочените в THESOCKS.BG адрес и e-mail за контакти.

Чл.31 С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на „бисквитки“ от страна на Ей Ем Тийм ООД, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.

2. Граници на отговорността

Чл. 32 Ей Ем Тийм ООД прави всичко възможно за да поддържа на THESOCKS.BG вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Чл.33. Ей Ем Тийм ООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на THESOCKS.BG.

Чл.34. Ей Ем Тийм ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които THESOCKS.BG съдържат препратки.

Чл.35. Ей Ем Тийм ООД не носи отговорност за невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

3. Дефиниции

Чл.37 По смисъла на настоящите общи условия „Бисквитки” могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на THESOCKS.BG като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в TheSocks.bg, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Друго приложение на бисквитките са поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на THESOCKS.BG (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

Повече в раздел „Условия за пазаруване“.