Oбщи условия за ползване
Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страниците www.thesocks.bg, наричани по-надолу за краткост “САЙТA”.
 1. Общи разпоредби

 

Чл. 1. (1) Чрез САЙТЪТ „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД– дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София, район Красно село, ж.к. Славия, бул./ул. Хайдушко изворче № 18, бл. 41, вх. А, ет. 4, ап. 13; ЕИК: 207634094; ДДС Номер: BG207634094, предлага определени стоки за продажба.
(2) С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи САЙТA, наричано по-надолу „ПОТРЕБИТЕЛ”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са две групи:
– отношения, възникващи във връзка с използването на САЙТA и
– отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки чрез използването на САЙТA.
Чл. 2.  За да можете да използвате услугите в САЙТA, Вие следва изрично да приемете настоящите Общи условия. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване” при отправяне на запитване към Вас, дали приемате Общите условия за използване на САЙТA.
Чл. 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва услугите на THESOCKS.BG единствено за лични/нетърговски цели.
 2.Общо описание на услугите

 

Чл. 4. САЙТЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на стоки от THESOCKS.BG. Те Ви предоставят богат избор на продукти от официалния вносител и/или представител за Република България, с подробни описания и снимков материал, както и възможността да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.
3. Предлагани стоки

 

Чл.5 (1) САЙТЪТ съдържа оферти относно предлаганите стоки. Тези оферти могат да бъдат отделени и подредени по различни показатели, съобразно желанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(2) Офертите съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид) и цената на продукта. Офертите са придружени със снимков материал.
(3) Указаната във всяка от офертите цена на отделната стока е за един брой от нея.
4.Заявка за покупка

 

Чл.6 (1) Продуктите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да купи, следва да бъдат добавени от него в неговата „Кошница”.
(2) Добавянето на определена стока в „Кошницата” става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт и след това натискане на бутона „ДОБАВИ В КОШНИЦАТА”.
(3) За да прегледа продуктите в „Кошницата” си ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да натисне бутона с изобразена „КОШНИЦА” в малкия прозорец, който се появява при придвижване на мишката в най-горния десен ъгъл на THESOCKS.BG.
Чл.7. (1) Заявките за покупка на стока се извършват чрез попълване на специален формуляр, намиращ се на THESOCKS.BG.
(2) Заявката за покупка се появява при натискане на бутона „ПЛАЩАНЕ” в секцията „КОШНИЦА”. След това, за да подаде заявката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни полетата в нея, като задължителните за попълване полета са отбелязани със звезда (*). Преминаването към всеки следващ раздел от заявката се извършва чрез натискане на бутона „ПРЕМИНЕТЕ  КЪМ ПЛАЩАНЕ”. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се върне към предишен раздел от THESOCKS.BG като натисне бутон „ПРОДЪЛЖЕТЕ ДА ПАЗАРУВАТЕ”, намиращ се от лявата долна страна на THESOCKS.BG.
(3) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Кошницата” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел по-рано.
(4) При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави вярна и точна информация.
Чл.8 (1) Поръчката е направена с натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” в секцията „ПЛАЩАНЕ”.
(2) Действието по предходната алинея, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ,  представлява волеизявление за сключване на договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, съгласно условията, посочени в заявката.
Чл.9 В срок от 1 работен ден от получаване на заявката представител на „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД изпраща на  ПОТРЕБИТЕЛЯ електронно съобщение, с което потвърждава получаването на заявката или уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчаният от него артикул не е в наличност.
 5. Отказ за доставка

 

Чл.10 „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща.
 6. Условия за доставка

 

Чл.11. Доставката на стока, поръчана чрез използването на THESOCKS.BG, се извършва при описаните в този раздел условия.
Чл.12 Доставките ще се осъществяват чрез куриерска фирма.
Чл.13. Доставката на територията на Република България е платена. Куриерска фирма Спиди разнасят пратки с наложен платеж до 14.30 часа.
Чл.14 (1) Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 3 (три) работни дни от изпращане на заявката, при условие, че адресът за доставка е валиден и е посочен точно. По време на празници и натоварени пазарни дни, срокът за доставка може да бъде удължен, в зависимост от възможностите на куриерската фирма!
(2) Сигурността на доставката е гарантирана на 100%. Всяка пратка от нас до Вас-клиентите на Thesocks.bg, пътува с пълна застраховка.
(3) Поръчки, направени в работен ден (Понеделник-Петък) след 15.30 часа, се обработват на следващия работен ден.
Стока поръчана в Събота и Неделя може да бъде доставена най-рано във Вторник.
Чл.15. Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й и използвания транспорт за доставка.
Чл.16 (1) Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на адреса по ал. 1.
(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.
(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите за първата доставка.
7. Законова гаранция

 

Чл .17. „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД напомня за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.
8. Oтказ за получаване на доставена стока и връщане на получена стока

 

Чл.18. (1) ПОТРЕБИТЕЛ, пoдал заявка за купуване на стока от THESOCKS.BG, има право да  върне тази стока само в следните случаи:
  1. Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
  2. Ако доставената стока е с недостатъци;
  3. Ако при транспортирането стоката е била повредена;
  4. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не е тази, която е била посочена в THESOCKS.BG;
  5. Ако не е спазен срокът за доставка.
(2) Извън случаите, изброени в предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да получи и заплати стока, за която е подал заявка за закупуване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ стори това, той дължи заплащане на извършените разходи за доставката и за връщане на стоката обратно на „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД.
Чл.19(1) След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска връщането й на „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:
  1. Ако стоката има недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
  2. Ако при употреба на стоката се установи, че тя има дефект, който я прави негодна за предназначението й;
  3. В случаите на отказ от договора съгласно разпоредбите на чл. 23 – 26 от тези Общи условия.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата си по предходната алинея в случай, че представи касовата бележка за закупуването на продукта.
Чл.20 Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след получаване на уведомление за несъответствието, изпратено от ПОТРЕБИТЕЛЯ до „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД посредством системата за целта, която може да бъде намерена web@thesocks.bg
Чл.21. (1) В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен артикул от THESOCKS.BG срещу същия артикул в друг размер или срещу друг артикул, закупеният артикул се изпраща обратно с куриер, следвайки процедурата, описана в системата за Условия за връщане за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, само и единствено при условие, че стоката е в първоначалния си вид и не е била използвана и опаковката, и касовата й бележка са запазени.
(2) Заместващият артикул се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно разпоредбите на настоящите Общи условия на посочения от него адрес за доставка за сметка на „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД,
Чл.22. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, считано от датата на:
  1. приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или
  2. приемане на последната стока от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно.
(2) „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно приложение № 6 от Закон за защита на потребителите. Този формуляр представлява Приложение № 1 към настоящите Общи условия.
(3) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми за името си, географския си адрес и, ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението му да се откаже от договора с недвусмислено заявление. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към настоящите Общи условия  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.
(4) Решението за отказ от договора може да се изпрати на електронната поща на „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД – web@thesocks.bg или да се изпрати на хартиен носител на адрес: гр.София, Парадайс Център, София, Бул. Черн Връх 100,  Етаж 1  –  до официалният магазин на Thesocks.bg .
(5) За да спази ПОТРЕБИТЕЛЯТ срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в чл.21, ал. 1, т. 1 и 2.
Чл.23 (1) Ако ПОТРЕБИТЕЛ се откаже от сключен между него и „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД договор, „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира “ „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД за неговото решение за отказ от договора. „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(2) „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД
(3) „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(4) В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или да върне обратно стоките на „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД или на гр.София Парадайс Център,  Бул. Черн Връх 100,  Етаж 1  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след датата на получаване. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД за отказа си от договора.
Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
Чл.24 В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките.

 

 9. Начини на плащане

 

Чл. 25 (1) Заплащането на цената на поръчана стока се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:
(2) С наложен платеж – в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма.
(3) Онлайн разплащане с кредитна или дебитна карта.

 

 10. Права върху обекти на интелектуална собственост и използване на новини

 

Чл.26 (1) Съдържанието в САЙТЪТ – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД  и/или на неговите партньори и доставчици.
(2) Нито една част от САЙТЪТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на САЙТЪТ ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.
Чл.27. Новините в тези САЙТЪТ са предназначени само за лична информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Употребата им за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, е непозволено.
 11. Недопустими действия

 

Чл. 28  (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила за общуване.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД и/или на трети лица.
12. Лични данни и тяхната защита

 

Чл.29. (1) „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
(2) THESOCKS.BG гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
(3) „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на THESOCKS.BG, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.
Чл.30 (1) С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД на посочените в THESOCKS.BG адрес и e-mail за контакти.
Чл.31 С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на “бисквитки” от страна на „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.
 
13. Граници на отговорността

 

Чл. 32 „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД прави всичко възможно за да поддържа на THESOCKS.BG вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
Чл.33. „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на THESOCKS.BG.
Чл.34. „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които THESOCKS.BG съдържат препратки.
Чл.35. „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД не носи отговорност за невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.
14. Промени в общите условия

 

Чл.36 (1) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия имат действие по отношение на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, в случай че „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД ги изпрати на предоставената от него електронна поща и този ПОТРЕБИТЕЛ не заяви в дадения му срок, че отхвърля промяната в Общите условия.
(2) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия не се прилагат към отношенията, възникнали във връзка с покупка на стоки, чрез използването на THESOCKS.BG, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил заявка.
 15. Дефиниции

 

Чл.37 По смисъла на настоящите общи условия „Бисквитки” могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на THESOCKS.BG като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в TheSocks.bg, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Друго приложение на бисквитките са поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на THESOCKS.BG (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.
 
 
16. Заключителни разпоредби

 

Чл.38. Настоящите Общи условия са приети с Решение от 01.08.2016 г. на Общото събрание на „АМИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД.
Чл.39 Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им в THESOCKS.BG.